| Elfelejtett jelszó | RegisztrációLátogatók: 255530Regisztrált felhasználók: 423
Képértékesítés feltételei

Üdvözlünk! Kéretik elolvasni!

Felhasználási feltételek

A Weboldalon megjelenített minden információ (ideértve a megjelölt díjakat) kizárólag tájékoztatás céljából kerül közzétételre, az azokban előforduló hibákért vagy félreérthetőségért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett, illetve rendelkezésre bocsátott tartalomért, ideértve a tartalom által okozott, vagy azzal összefüggésben felmerült minden vagyoni és nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó felelős, és áll helyt a sérelmet szenvedett, illetve a kárigényt érvényesítő felé. Ennek megfelelően a Felhasználó köteles gondoskodni arról is, hogy az általa hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, képek, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások) más személy jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse. Amennyiben a Szolgáltatás használatával vagy a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban bárki igényt támaszt, vagy eljárást indít a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és minden kár megtérítését magára vállalja.

A Weboldalon található képeket szerzői jogok védik, azok felhasználása engedélyköteles. A Weboldalon elhelyezett képeket és tartalmakat sem a Felhasználó, sem az oldalra látogató nem jogosult lementeni és a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi-gazdasági célra bármilyen módon felhasználni.

2010-06-29